MISSIE

Van Schaik Grondverzet is een grondverzetbedrijf dat wordt gekenmerkt door korte lijnen, grote daadkracht, ruime expertise en de flexibiliteit die je alleen nog aantreft bij bedrijven die niet beursgenoteerd, maar wel klantgericht en daarnaast ook zeer ervaren zijn. Wij hebben een echte passie voor ons vak, we kunnen enthousiast zijn over nieuw materieel dat weer betere mogelijkheden biedt om het werk te verlichten of te versnellen, maar we vergeten nooit, nooit, voor wie we het doen.

We staan dicht bij onze klanten, we zien hun kansen en problemen, we zullen altijd vanuit onze eigen expertise mee denken met hen. We stellen ons constructief op. Dat wordt in brede kring gewaardeerd en dat leidt tot vaak duurzame relaties op basis van wederzijds respect en vertrouwen. Maar dat niet alleen: ook nuchter calculerend komen opdrachtgevers en wij vaak tot elkaar.

Ons ‘geheim’? Een lage overhead gekoppeld aan een groot arsenaal van allemaal verschillende machines en installaties. Niet 16 x dezelfde hydraulische graafmachine, maar 16 verschillende, niet 5 x dezelfde Vrachtauto, maar 5 verschillende. Dat is minder comfortabel voor onze onderhoudsdienst, maar het betekent wel dat we voor elk groot of klein project geëigend materieel beschikbaar hebben.

Nuchter verstand is geen handicap in deze bedrijfstak, goed nadenken over de weg die de opdrachtgever moet afleggen voordat wij in beeld komen is evenmin een overbodige luxe.
We investeren vertrouwen in onze opdrachtgevers en we krijgen vertrouwen terug. Het blijkt steeds weer de beste basis voor een vruchtbare samenwerking.

Natuurlijk gaat ook het milieu ons ter harte. We werken dagelijks in en met de aarde en daarom beseffen we beter dan menigeen hoe zuinig we daarop moeten zijn. Dat praktiseren we dan ook dagelijks: niet voor niets behoort ons materieel tot het modernste dat er is, het is ook het zuinigst in gebruik en daarmee beperken we CO2 uitstoot.

Duurzaam materieel

Van Schaik Grondverzet B.V. maakt gebruik van machines die zijn uitgevoerd met een stop-systeem, waardoor machines niet onnodig blijven draaien en uitstoten. Ook gebruiken de machines schonere brandstoffen (zoals ‘X-mile’ of HVO100) om de uitstoot te beperken. Tenslotte is 80% van het machinepark in het bezit van StageV motoren.

Verder hebben alle vrachtwagens van het wagenpark een zuinige Euro6 motor, met de laagste emissie-uitstoot in diens klasse en rijdt het personeel van Van Schaik steeds meer in een elektrische bedrijfswagen. Ook maakt Van Schaik Grondverzet meer gebruik van elektrisch aangedreven hulpstukken en -voertuigen. Zo heeft zij een elektrische trilstamper in gebruik en op grote werkzaamheden kan zij een elektrische buggy inzetten voor het efficiënt en schoon verplaatsen van mens en (klein) materieel.

Zo is Van Schaik Grondverzet altijd op zoek naar manieren om zuiniger te werken en werk te leveren.

Bewustwording

Van Schaik Grondverzet B.V. werkt actief mee aan de bewustwording van het belang van duurzaamheid bij personeel, leveranciers en opdrachtgevers.

Alle medewerkers van Van Schaik Grondverzet B.V. zijn getraind met de cursus ‘Het nieuwe draaien’ en carpoolen naar projecten met de speciaal daarvoor aangeschafte VW Crafter. Bedrijfsauto’s worden vervangen door elektrische voertuigen en er is een elektrische buggy voor schoon vervoer van mens en materieel op locatie.

Daarnaast is Van Schaik Grondverzet B.V. actief deelnemer in het project ‘Social Return (SROI)’ van het KWF.

 

Toekomst

Van Schaik Grondverzet B.V. wil de CO2 footprint actief blijven verminderen door duurzaamheid na blijven streven en ontwikkelingen te blijven volgen. Bij de aankoop van enig nieuw materieel, kantoor- en/of werkplaatsinventaris is het brandstof- en energieverbruik mede bepalend voor de keuze.

Op dit moment onderzoekt Van Schaik Grondverzet B.V. de plaatsing van zonnecollectoren op de bedrijfsruimten en de toepassing van alternatieve brandstoffen en/of vormen van energie in het productieproces.

Het personeel wordt actief betrokken bij het meedenken over en de implementatie van nieuwe energie besparende maatregelen. Dit vergroot de efficiëntie van de maatregel en de energiebewustheid van de medewerkers.

Met al deze initiatieven streeft Van Schaik Grondverzet actief de doelstelling na om in 2023 een 0-emissie bedrijf te kunnen zijn.