ERKEND LEERBEDRIJF

Van Schaik Grondverzet B.V. hecht veel waarde aan ontwikkeling van kennis en kunde en is erkend leerbedrijf in de Grond-, Weg- en Waterbouw waarmee zij mogelijkheden biedt voor leerlingen om praktijkervaring op te doen binnen ‘het vak’ en te leren van ervaren professionals. Wij vinden het belangrijk om ervoor te zorgen dat ook in de toekomst er voldoende en goed geschoolde medewerkers ons mooie vakgebied kunnen bedienen.

Er zijn uiteenlopende stagemogelijkheden op verschillende niveaus:

ERKEND LEERBEDRIJF

Opleiding Machinist Grondverzet (diverse uitstroomrichtingen)

De student werkt mee en wordt actief ingezet voor diverse grondverzetwerkzaamheden in projecten waar het bedrijf bij betrokken is. Afhankelijk van de kennis en vaardigheden van de student kunnen deze werkzaamheden typisch bestaan uit o.a.: bouwputten en sloten graven en/of afwerken, (berm)sloten opschonen, bermen en taluds afwerken, transportmiddelen laden, terreinen egaliseren, verhardingen opbreken.

Opleiding Middenkaderfunctionaris (bouw en) infra

De student loopt mee en wordt actief ingezet voor diverse werkzaamheden ter voorbereiding en/of ondersteuning in projecten waar het bedrijf bij betrokken is. Afhankelijk van de kennis en vaardigheden van de student kunnen deze werkzaamheden typisch bestaan uit o.a.: calculeren, werk voorbereiden, project (3D) tekenen, toezicht op de uitvoer.

Diverse HBO-opleidingen (onderzoeksproject)

De student kijkt mee en voert een (afstudeer)onderzoek uit gericht op een thema met betrekking tot de algemene bedrijfsvoering binnen het bedrijf. Typische studierichtingen met raakvlakken zijn: (technische) bedrijfskunde, bedrijfskundige informatica, bedrijfseconomie, marketing.

Iets voor jou? Neem voor meer informatie over het leerbedrijf en actuele stagemogelijkheden contact met ons op via info@vanschaikgrondverzet.nl.