MISSIE

Van Schaik Grondverzet is een grondverzetbedrijf dat wordt gekenmerkt door korte lijnen, grote daadkracht, ruime expertise en de flexibiliteit die je alleen nog aantreft bij bedrijven die niet beursgenoteerd, maar wel klantgericht en daarnaast ook zeer ervaren zijn. Wij hebben een echte passie voor ons vak, we kunnen enthousiast zijn over nieuw materieel dat weer betere mogelijkheden biedt om het werk te verlichten of te versnellen, maar we vergeten nooit, nooit, voor wie we het doen.

We staan dicht bij onze klanten, we zien hun kansen en problemen, we zullen altijd vanuit onze eigen expertise mee denken met hen. We stellen ons constructief op. Dat wordt in brede kring gewaardeerd en dat leidt tot vaak duurzame relaties op basis van wederzijds respect en vertrouwen. Maar dat niet alleen: ook nuchter calculerend komen opdrachtgevers en wij vaak tot elkaar.

Ons ‘geheim’? Een lage overhead gekoppeld aan een groot arsenaal van allemaal verschillende machines en installaties. Niet 16 x dezelfde hydraulische graafmachine, maar 16 verschillende, niet 5 x dezelfde Vrachtauto, maar 5 verschillende. Dat is minder comfortabel voor onze onderhoudsdienst, maar het betekent wel dat we voor elk groot of klein project geëigend materieel beschikbaar hebben.

Nuchter verstand is geen handicap in deze bedrijfstak, goed nadenken over de weg die de opdrachtgever moet afleggen voordat wij in beeld komen is evenmin een overbodige luxe.
We investeren vertrouwen in onze opdrachtgevers en we krijgen vertrouwen terug. Het blijkt steeds weer de beste basis voor een vruchtbare samenwerking.

Natuurlijk gaat ook het milieu ons ter harte. We werken dagelijks in en met de aarde en daarom beseffen we beter dan menigeen hoe zuinig we daarop moeten zijn. Dat praktiseren we dan ook dagelijks: niet voor niets behoort ons materieel tot het modernste dat er is, het is ook het zuinigst in gebruik en daarmee beperken we CO2 uitstoot.

Duurzaam materieel

Van Schaik Grondverzet B.V. maakt gebruik van machines die zijn uitgevoerd met een stop-systeem, waardoor machines niet onnodig blijven draaien en uitstoten. Ook gebruiken de machines schonere brandstoffen (zoals ‘X-mile’ of HVO100) om de uitstoot te beperken. Tenslotte is 80% van het machinepark in het bezit van StageV motoren.

Verder hebben alle vrachtwagens van het wagenpark een zuinige Euro6 motor, met de laagste emissie-uitstoot in diens klasse en rijdt het personeel van Van Schaik steeds meer in een elektrische bedrijfswagen. Ook maakt Van Schaik Grondverzet meer gebruik van elektrisch aangedreven hulpstukken en -voertuigen. Zo heeft zij een elektrische trilstamper in gebruik en op grote werkzaamheden kan zij een elektrische buggy inzetten voor het efficiënt en schoon verplaatsen van mens en (klein) materieel.

Zo is Van Schaik Grondverzet altijd op zoek naar manieren om zuiniger te werken en werk te leveren.

ERKEND LEERBEDRIJF

Van Schaik Grondverzet B.V. hecht veel waarde aan ontwikkeling van kennis en kunde en is erkend leerbedrijf in de Grond-, Weg- en Waterbouw waarmee zij mogelijkheden biedt voor leerlingen om praktijkervaring op te doen binnen ‘het vak’ en te leren van ervaren professionals. Wij vinden het belangrijk om ervoor te zorgen dat ook in de toekomst er voldoende en goed geschoolde medewerkers ons mooie vakgebied kunnen bedienen.

Er zijn uiteenlopende stagemogelijkheden op verschillende niveaus:

Opleiding Machinist Grondverzet (diverse uitstroomrichtingen)

De student werkt mee en wordt actief ingezet voor diverse grondverzetwerkzaamheden in projecten waar het bedrijf bij betrokken is. Afhankelijk van de kennis en vaardigheden van de student kunnen deze werkzaamheden typisch bestaan uit o.a.: bouwputten en sloten graven en/of afwerken, (berm)sloten opschonen, bermen en taluds afwerken, transportmiddelen laden, terreinen egaliseren, verhardingen opbreken.

VEILIGHEID

Veiligheid staat hoog in het vaandel en Van Schaik Grondverzet B.V. is een onderneming die met goed opgeleid, vakbekwaam en gemotiveerd personeel haar werkzaamheden verricht. Bij het veilig verrichten van de de werkzaamheden komen vele facetten om de hoek, mede daarom is de VCA certificering van zo’n groot belang zowel voor de omgeving als voor onze medewerkers.

VCA Certificering

Het bedrijf is VCA gecertificeerd en vereist dat alle medewerkers een VCA diploma bezitten. VCA staat voor Veiligheid, Gezondheid en Milieu (VGM) Checklist Aannemers en de certificatie is bedoeld om medewerkers die werkzaamheden uitvoeren met verhoogd risico in een risicovolle omgeving veiliger te laten werken.

50 JAAR ERVARING

Van Schaik Grondverzet B.V. is al sinds 1970 succesvol actief op het gebied van Grond-, Weg- en Waterbouw (GWW) en wordt gedreven door een passie voor het vak van zowel de ondernemer(s) als de werknemers. Wij hebben dus al 50 jaar ervaring in deze sector.

Wij zijn een dynamisch en groeiend bedrijf, gericht op de uitvoering van velerlei vormen van grondverzet, het transport van grondverzetmachines en bouwstoffen en de verkoop van zand, grond en andere bouwmaterialen. We beschikken over een modern en goed onderhouden machine- en wagenpark en zijn specialist in het verhuren van -al dan niet- bemande grondverzetmachines.

Nog altijd net zo veel passie als toen.

Historie Van Schaik Grondverzet B.V.

Van Schaik Grondverzet B.V. is opgericht in 1970 door Nico van Schaik en uitgegroeid tot een bedrijf met 32 gedreven vaste medewerkers en verschillende loyale zelfstandigen.

Begin 2015 heeft Peter van Schaik het roer overgenomen en samengevoegd met zijn eerdere onderneming Van Schaik Machineverhuur tot het huidige grondverzetbedrijf.

Voortbordurend op de ervaring en expertise van vader Nico heeft Peter daar zijn eigen specialisme, kennis en kundigheid aan toegevoegd om voor de klant een zo compleet en divers mogelijk pakket aan diensten aan te kunnen bieden. Van Schaik Grondverzet B.V. richt zich niet op één specifiek aspect in de branche maar heeft kennis en kunde in alle facetten in huis.