DUURZAAMHEID

Van Schaik Grondverzet B.V. hecht grote waarde aan duurzaamheid en duurzaam ondernemen en erkent het belang om bewust om te gaan met energie en milieu.

DUURZAAMHEID

Duurzaamheid en duurzaam ondernemen is één van de kernwaarden van Van Schaik Grondverzet B.V. en het bedrijf zet zich actief in om bij te dragen aan het verminderen van CO2-uitstoot bij al haar bedrijfsactiviteiten. Dit heeft de afgelopen jaren tot een meetbare vermindering geleid van de gemiddelde CO2-uitstoot per medewerker (bron: Rapport Nedcon Organisatieadvies B.V. te Woerden).

Deze resultaten heeft Van Schaik Grondverzet B.V. bereikt door proactief milieubewust en energiezuinig te produceren, te leveren en in te kopen.

Duurzaam materieel

Van Schaik Grondverzet B.V. maakt gebruik van machines die zijn uitgevoerd met een stop-systeem, waardoor machines niet onnodig blijven draaien en uitstoten.

Daarnaast heeft Van Schaik recentelijk een hybride kraan, drie nieuwe rupskranen met schonere motoren en een trekker met ad blue aan het wagenpark toegevoegd en wil deze aantallen verder uitbreiden in te toekomst.

Tenslotte maken de machines gebruikt van de schone traxx brandstof ‘X-mile’.

ERKEND LEERBEDRIJF

Van Schaik Grondverzet B.V. hecht veel waarde aan ontwikkeling van kennis en kunde en is erkend leerbedrijf in de Grond-, Weg- en Waterbouw waarmee zij mogelijkheden biedt voor leerlingen om praktijkervaring op te doen binnen ‘het vak’ en te leren van ervaren professionals. Wij vinden het belangrijk om ervoor te zorgen dat ook in de toekomst er voldoende en goed geschoolde medewerkers ons mooie vakgebied kunnen bedienen.

Er zijn uiteenlopende stagemogelijkheden op verschillende niveaus:

Opleiding Machinist Grondverzet (diverse uitstroomrichtingen)

De student werkt mee en wordt actief ingezet voor diverse grondverzetwerkzaamheden in projecten waar het bedrijf bij betrokken is. Afhankelijk van de kennis en vaardigheden van de student kunnen deze werkzaamheden typisch bestaan uit o.a.: bouwputten en sloten graven en/of afwerken, (berm)sloten opschonen, bermen en taluds afwerken, transportmiddelen laden, terreinen egaliseren, verhardingen opbreken.

VEILIGHEID

Veiligheid staat hoog in het vaandel en Van Schaik Grondverzet B.V. is een onderneming die met goed opgeleid, vakbekwaam en gemotiveerd personeel haar werkzaamheden verricht. Bij het veilig verrichten van de de werkzaamheden komen vele facetten om de hoek, mede daarom is de VCA certificering van zo’n groot belang zowel voor de omgeving als voor onze medewerkers.

VCA Certificering

Het bedrijf is VCA gecertificeerd en vereist dat alle medewerkers een VCA diploma bezitten. VCA staat voor Veiligheid, Gezondheid en Milieu (VGM) Checklist Aannemers en de certificatie is bedoeld om medewerkers die werkzaamheden uitvoeren met verhoogd risico in een risicovolle omgeving veiliger te laten werken.

40 JAAR ERVARING

Van Schaik Grondverzet B.V. is al sinds 1976 succesvol actief op het gebied van Grond-, Weg- en Waterbouw (GWW) en wordt gedreven door een passie voor het vak van zowel de ondernemer(s) als de werknemers. Wij hebben dus al 40 jaar ervaring in deze sector.

 

Wij zijn een dynamisch en groeiend bedrijf, gericht op de uitvoering van velerlei vormen van grondverzet, het transport van grondverzetmachines en bouwstoffen en de verkoop van zand, grond en andere bouwmaterialen. We beschikken over een modern en goed onderhouden machine- en wagenpark en zijn specialist in het verhuren van -al dan niet- bemande grondverzetmachines.

Nog altijd net zo veel passie als toen.

Historie Van Schaik Grondverzet B.V.

Van Schaik Grondverzet B.V. is opgericht in 1976 door Nico van Schaik en uitgegroeid tot een bedrijf met 25 gedreven vaste medewerkers en verschillende loyale zelfstandigen.

Begin 2015 heeft Peter van Schaik het roer overgenomen en samengevoegd met zijn eerdere onderneming Van Schaik Machineverhuur tot het huidige grondverzetbedrijf.

Voortbordurend op de ervaring en expertise van vader Nico heeft Peter daar zijn eigen specialisme, kennis en kundigheid aan toegevoegd om voor de klant een zo compleet en divers mogelijk pakket aan diensten aan te kunnen bieden. Van Schaik Grondverzet B.V. richt zich niet op één specifiek aspect in de branche maar heeft kennis en kunde in alle facetten in huis.