DUURZAAMHEID

Van Schaik Grondverzet B.V. hecht grote waarde aan duurzaamheid en duurzaam ondernemen en erkent het belang om bewust om te gaan met energie en milieu.

DUURZAAMHEID

Duurzaamheid en duurzaam ondernemen is één van de kernwaarden van Van Schaik Grondverzet B.V. en het bedrijf zet zich actief in om bij te dragen aan het verminderen van CO2-uitstoot bij al haar bedrijfsactiviteiten. Dit heeft de afgelopen jaren tot een meetbare vermindering geleid van de gemiddelde CO2-uitstoot per medewerker (bron: Rapport Nedcon Organisatieadvies B.V. te Woerden).

Deze resultaten heeft Van Schaik Grondverzet B.V. bereikt door proactief milieubewust en energiezuinig te produceren, te leveren en in te kopen.

DUURZAAMHEID

Duurzaam materieel

Van Schaik Grondverzet B.V. maakt gebruik van machines die zijn uitgevoerd met een stop-systeem, waardoor machines niet onnodig blijven draaien en uitstoten.

Daarnaast heeft Van Schaik recentelijk een hybride kraan, drie nieuwe rupskranen met schonere motoren en een trekker met ad blue aan het wagenpark toegevoegd en wil deze aantallen verder uitbreiden in te toekomst.

Tenslotte maken de machines gebruikt van de schone traxx brandstof ‘X-mile’.

Bewustwording

Van Schaik Grondverzet B.V. werkt actief mee aan de bewustwording van het belang van duurzaamheid bij personeel, leveranciers en opdrachtgevers.

Alle medewerkers van Van Schaik Grondverzet B.V. zijn getraind met de cursus ‘Het nieuwe draaien’ en carpoolen naar projecten met de speciaal daarvoor aangeschafte VW Crafter.

Daarnaast is Van Schaik Grondverzet B.V. actief deelnemer in het project ‘Social Return (SROI)’ van het KWF.

Recentelijk is de duurzame ondernemingsstrategie van Van Schaik Grondverzet B.V. prominent uitgelicht in de RTL7 tv-documentaire ‘Ondernemend Nederland’.

Toekomst

Van Schaik Grondverzet B.V. wil de CO2 footprint actief blijven verminderen door duurzaamheid na blijven streven en ontwikkelingen te blijven volgen. Bij de aankoop van enig nieuw materieel, kantoor- en/of werkplaatsinventaris is het brandstof- en energieverbruik mede bepalend voor de keuze.

Op dit moment onderzoekt Van Schaik Grondverzet B.V. de plaatsing van zonnecollectoren op de bedrijfsruimten en de toepassing van alternatieve brandstoffen en/of vormen van energie in het productieproces.

Het personeel wordt actief betrokken bij het meedenken over en de implementatie van nieuwe energie besparende maatregelen. Dit vergroot de efficiëntie van de maatregel en de energiebewustheid van de medewerkers.

Om de continuïteit van de CO2-reductie te kunnen bewaken en borgen wordt een Energie Management Systeem (EnMS) gebruikt en laat Van Schaik Grondverzet B.V. zich door Nedcon Organisatieadvies B.V. jaarlijks controleren en adviseren over verdere vermindering van CO2 uitstoot met als doel in 2016 te kunnen worden gecertificeerd de CO2-prestatieladder, beginnende op niveau 3.